نمایش 1 - 1 از 1
در حاشیه اختتامیه دوره فرماندهان گردان‌های سایبری بسیج صورت گرفت؛ در حاشیه اختتامیه دوره فرماندهان گردان‌های سایبری بسیج از بازی رایانه‌ای «سفیر عشق» و نرم افزار سواد رسانه‌ای «تتیس» که در مرکز متنای سازمان فضای مجازی بسیج تهیه شده اند رونمایی شد. 06/27/1398 - 22:46
اشتراک در سفیر عشق